Uliczka Kwiatowa
"Dzieci są jak posiane nasiona. Trzeba je codziennie podlewać, poświęcać im uwagę, pielęgnować.
W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną a potem zakwitają" – S. Suzuki, Pod opieką miłości
Strona Główna Program Organizacja Cennik Galeria Kontakt
dzieci
Dzieci uczą się poprzez zabawę, dlatego też plan zajęć i zabaw w naszej placówce został ustalony przez wykwalifikowany personel. Dostosowany do wieku oraz indywidualnych potrzeb, a także tempa rozwoju dziecka. Nauczyciele wyróżnianą się doświadczeniem, zapałem do pracy, cierpliwością i ciepłym podejściem. Dzieci są pod stałą opieką pedagoga, logopedy, lingwisty, terapeuty jak również pielęgniarki.

Młodsze dzieci realizują podstawę programową MEN przy pomocy programu wychowawczego Tropiciele.
Z Tropicielami dzieci poznają świat tak, jak lubią – wszystkimi zmysłami i przez zabawę. Przedszkolaki natomiast, z rezolutnym Puszatkiem i grupą Wędrowniczków wprowadzamy w świat liter i liczb, przygotowujemy do nauki czytania i pisania, a także kształtujemy dojrzałość społeczno-emocjonalną.
Z Paczką Puszatka każde dziecko będzie gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole!
  W ramach czesnego dzieci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych:
 • "Dziecięca matematyka" prof Gruszczyk Kolczyńskiej- gry, zabawy i ciekawe zadania kształtujące orientację przestrzenną, dziecięce kompetencje w dostrzeganiu rytmów, kształtujące umiejętność liczenia, numerowania, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, a także mierzenia płynów i ważenia.
 • mowa i myślenie - nauka płynnego i zrozumiałego dla innych wypowiadania się na dany temat, nauka logicznego myślenia oraz kształtowania pozytywnego postaw i wartości. Opowiadania, wiersze, historyjki obrazkowe, zagadki, tłumaczące dzieciom otaczający je świat.
 • edukacja przyrodnicza - sadzenie i pielęgnacja roślin, eksperymenty z wykorzystaniem naturalnych materiałów przyrodniczych, budzenie świadomości ekologicznej, obserwowanie zmian w przyrodzie.
 • rozwój percepcji wzrokowej Frostig i Horne - zadania kształtujące koordynację wzrokowo - ruchową, rozwijające orientację w stosunkach przestrzennych.
 • wrażliwość i kreatywność - kształtujemy u dzieci postawy zaangażowania i wrażliwości na problemy społeczne. kładziemy nacisk na rozwój kreatywności. jest to integralna część uczuć i sposób myślenia.
 • Oraz w ramach czesnego:
 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia ceramiczne
 • zajęcia z języka angielskiego - Musical Babies oraz z Lektorem ze szkoły językowej
 • zajęcia w eksperymentach
Współpracujemy ze Szkołą Językową Leader School, Pracownią Ceramiczną Malowany wózek, Szkołą Tańca Creative Dance.
kropki